Издания

 1. Осадчук О.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором.–Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2000.–303 с.
 2. Осадчук А.В. Фоточувствительные преобразователи на основе структур с отрицательным сопротивлением. – Винница: Континент, 1998. –130 с.
 3. Новиков А.А. Загадки огненного яйца пророка Илии: обоснование плазменной природы шаровой молнии. – Винница: Континент-ПРИМ, 1999. –232 с.
 4. Напівпровідникові прилади з від’ємним опором. Навчальний посібник (ВНТУ) Осадчук В.С., Осадчук О.В. – 2006
 5. Волоконно-оптичні системи передачі. Навчальний посібник (ВНТУ) Осадчук В.С., Осадчук О.В. – 2005
 6. Волоконно-оптичні системи передачі інформації. Лабораторний практикум. Навчальний посібник (ВНТУ) Осадчук В.С., Осадчук О.В. – 2005
 7. Физические основы микроэлектронных приборов. Учебное пособие. Осадчук В.С. - 1991
 8. Индуктивный метод в полупроводниковых приборах. Осадчук В.С. – 1987
 9. Осадчук В.С. Основи функцiональної мiкроелектронiки, - 1998
 10. Осадчук В.С.Осадчук О.В. Напiвпровiдниковi діоди. Навчальний посібник. – 2002
 11. Осадчук В.С.Осадчук О.В. Транзистори. Навчальний посібник. -2003
 12. Осадчук В.С.Осадчук О.В. Напiвпровiдниковi перетворювачi iнформацiї. Навчальний посібник. – 2004
 13. Методичні вказівки і програма державного іспиту з фундаментальної та загальноінженерної підготовки для студентів спеціальностей “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади” та “Електронні прилади і пристрої” О.І.Жмурко Ю.С.Кравченко В.І.Ревенок В.С.Осадчук. – 2002
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вакуумна техніка” для студентів напряму підготовки 0908 – “Електронні прилади та пристрої” А.О.Новіков, М.А.Старовойтов, О.В.Шубін. – 2008
 15. Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Обчислювальна математика” для студентів спеціальностей “Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади” та ”Електронні прилади та пристрої” Крилик Л.В., Прокопова М.О. – 2008
 16. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальностей “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади” та ”Електронні прилади і пристрої” Ю.С.Кравченко. – 2007
 17. Лазерна техніка та технологія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник (ВНТУ) Новіков А.О., Шубін О.В. – 2006
 18. Основи автоматизацiї проектування радiоелектронних пристроїв. Навчальний посібник. Прокопов I.Д. - 2000
 19. Основи систем автоматизацiї проектування радiоелектронних пристроїв. Навчальний посібник. Прокопов I.Д. - 2005
 20. Білинський Й.Й., Мотигін В.В. Обробка інформації засобами комп’ютерної математики.
 21. Білинський Й.Й. Засоби телекомунікацій.
 22. Білинський Й.Й. Інтерфейсні засоби комп’ютерних систем.