Кафедра
Історія кафедри Загальна інформація Лабораторії Методична робота Наукова робота Співробітники Зворотній звязок Інститут РТЗП Локальна мережа
Наукова робота

Співробітники кафедри плідно займаються науковими дослідженнями в галузі телекомунікацій та радіотехніки по кафедральній НДР № 45К1 «Методи та засоби вимірювання та оброблення сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах на базі інфокомунікаційних технологій». Для цього на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, яку було створено ще у 1983 році. Цю лабораторію оснащено сучасними радіовимірювальними приладами, новітнім технологічним обладнанням та комп'ютерною технікою.

З 1996 року на кафедрі підготовлено та захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

В аспірантурі навчається 8 аспірантів денної форми навчання, 2 аспіранти заочної форми навчання та 5 здобувачів.

Кафедра виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи як за госпдоговорами, так і на держзамовлення з такими відомствами, фірмами та підприємствами:

Секція прикладних проблем НАНУ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ

Інститут радіофізики і електроніки НАНУ

Публічне акціонерне товариство “Укртелеком”

Комунальне підприємство “Вінницятеплоенерго”

Державний НДІ “Гелій”

Вінницький проектний інститут.

Основні госпдоговірні роботи, що виконувались на кафедрі

Науковцями кафедри опубліковано 18 монографій та понад 250 статей у фахових виданнях, отримано більше 150 патентів України.

Найбільш значущі наукові публікації кафедри: :

1. Кичак В.М., Бортник Г.Г. Методи та засоби обробки високочастотних сигналів: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – 132 с.

2. Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні елементи: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 240 с.

3. Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 266 с.

4. Бортник Г.Г., Кичак В.М., Яблонський В.Ф. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв’язку: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 139 с.

5. Кичак В.М., Гончар С.Ф., Рудик В.Д. Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 125с.

6. Кичак В.М., Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів бортових авіаційних систем посадки: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2011.–208 с.

7. Бортник Г.Г., Бортник С.Г., Кичак В.М. Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 128с .

8. Михалевський Д.В., Кичак В.М. Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 112 с.

9. Бортник Г.Г., Кичак В.М., Пунченко Н.О. Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широко-смугових сигналів: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 147 с.

10. Семенова О.О., Кичак В.М. Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 132 с.

11. Бортник Г.Г., Васильківський М.В., Кичак В.М. Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 140 с.

12. Бортник Г.Г., Кичак В.М., Стальченко О.В. Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високо-частотних сигналів: монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 141 с.

Основні монографії співробітників кафедри

Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення

НОВИНИ

Кафедра ТКСТБ 2002 - Олексій Перфілов, Володимир Бєлов.