м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус 1
Головна  
Історія факультету  
Розклад занять  
Кафедри  
ECTS-інформ.пакети  
Матеріально-техн. база  
Інформаційний розділ  
Студентське життя  
Оголошення  
Адміністрація  
Корисні посилання  
Зворотній зв'язок  
Дистанц. освіта  
Мапа університету  
Радіоклуб  
Сторінка JetIQ  
 
ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

    Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ФІРЕН створено 1 грудня 2016 р. Раніше - Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування. ФРТЗП утворено в 2015 році шляхом реорганізації Інституту радіотехніки, зв'язку та приладобудування, який було створено в 2002 році на базі факультету радіоелектроніки (ФРЕ) - одного з найстаріших факультетів нашого університету, з якого свого часу утворилось ще декілька факультетів. Ще тоді, в шістдесятих роках, була закладена головна традиція ФРЕ - навчати студентів фундаментально та вимогливо. Завдяки цій традиції вже на початку сімдесятих років на підприємства, в НДІ, ВНЗ та КБ Подільського регіону прийшли прекрасно підготовлені молоді радіоінженери та інженери електронної техніки. Плеяда випускників 70-х років визначила на багато років обличчя ФРЕ як <фірми>, що готує висококваліфікованих спеціалістів.

    Про високу якість професійної підготовки, яку забезпечує ФРТЗП (а раніше ІнРТЗП та ФРЕ), засвідчує той факт, що багато його випускників займають ключові адміністративні та науково-технічні посади в різних відомствах, організаціях, провідних телекомунікаційних та радіоелектронних підприємствах і фірмах. Достатньо назвати в цьому контексті В. С. Мельника - професора, доктора наук, член-кореспондента НАНУ; О.І. Сугоняко - голову асоціації комерційних банків України; ; В. О. Поджаренка - професора, доктора наук, завідувача кафедри ВНТУ; Р. Н. Квєтного - професора, доктора наук, завідувача кафедри ВНТУ; В. М. Кичака - професора, доктора наук, декана ФРТЗП ВНТУ; С. М. Злепка - професора, доктора наук, заступника декана ФРТЗП ВНТУ; Ю. О. Коломійця - директора Вінницької філії <Київстар>; Пізняка О.С. - генерального директора компанії <Техногаз>; В. В. Скомаровського - президента фірми <Владімір>; В. В. Терліковського - директора заводу <Маяк>; О. І. Козака - директора Вінницького обласного радіотелевізійного передавального центру; Л. Ф. Мінова - головного інженера Центра експлуатації первинної мережі зв'язку ВАТ <Укртелеком>; Г. С. Бендерського - заступника директора з маркетингу та послуг Вінницької дирекції ВАТ <Укртелеком>.

    Сучасні комп'ютерні технології - невід'ємна частина підготовки інженерів. На ФРТЗП студенти вже з першого курсу отримують фундаментальну підготовку в сфері операційних систем, мов програмування, автоматизованих систем проектування, систем управління базами даних та інформаційних технологій. Вільно володіючи основами комп'ютерних технологій, студенти ІнРТЗП мають широкий доступ до нової інформації в світовій мережі Internet. Для цього в ФРТЗП працюють обчислювальні центри, які оснащені сучасними комп'ютерами, що під'єднані до мережі Internet.

    ФРТЗП 2015 року, звичайно, суттєво відрізняється від ФРЕ 1967-го. Відмінність насамперед у якісному складі викладачів. В інституті зараз працює 7 професорів, 32 доценти, серед них один лауреат державної премії СРСР та один лауреат премії ім. Лебедєва. ІнРТЗП сьогодні - це два факультети, на яких навчається близько тисячі студентів, 6 кафедр та два обчислювальних центри, де працює близько 100 викладачів, наукових співробітників, інженерів і лаборантів. ІнРТЗП здійснює підготовку бакалаврів, інженерів і магістрів на денній та заочній формі навчання з 3 напрямків, 6 спеціальностей та 2 спеціалізацій. За всіма спеціальностями також готуються фахівців з поглибленим вивченням іноземної мови на рівні технічного перекладача.

    Особливе місце у формуванні молодих спеціалістів займає навчання студентів на філіалах кафедр інституту: Вінницької філії ВАТ <Укртелеком>; Центру експлуатації первинної мережі ВАТ <Укртелеком>, Вінницького обласного радіотелевізійного передавального центру, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова. Тут студенти безпосередньо на робочих місцях виконують практичні та лабораторні роботи, курсові та дипломні проекти, проходять конструкторсько-технологічну та науково-дослідну практику.

    На ФРТЗП, готуючи спеціалістів високого класу, не забувають про отримання студентами робітничих професій. Впродовж одного навчального триместру та двох робочих триместрів студенти інституту оволодівають однією з чотирьох робітничих професій: монтажника радіоелектронної апаратури і приладів, регулювальника радіоелектронної апаратури і приладів, оператора комп'ютерного набору, електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку.


При використанні матеріалів даної сторінки посилання обов'язкове! 
 
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ФІРЕН © 1999-
                Розробка та підтримка: Володимир Бєлов © 2001-